Laserdome

600 kvadratmeter fyllda med action!

Laserdome
Här kan man mötas i en framtidsmiljö som verkligen sätter lagandan på prov. Här krävs samarbete, koordination och strategiskt tänkande.
Upp till 18 personer, fördelade på tre lag, kan spela samtidigt.
Totalt finns möjligheter till tre lag, indelade i olika färger: Röd, grön och blå. Varje deltagare sätter på sig en väst med tillhörande laserpistol.
Västarna är försedda med lampor som blinkar med lagets färg -på så vis vet man vilka som är med i respektive lag.
På västen finns dessutom sensorer som känner av träffar samt display och högtalare som informerar spelaren vid träff mm.

Själva laserarenan, platsen där spelet äger rum, är 600 m2. Arenan är mörklagd och det enda ljuset som finns är ultraviolett, vilket lyser upp ljusa detaljer och kanter kring banan och dess hinder.

För övrigt finns ljus- och rökeffekter samt häftig och adrenalinlyftande musik i bakgrunden. Respektive lag har en bas som de ska försvara samtidigt som man ska försöka erövra motståndarlagens baser.

Laserdome: Utrustning
I laserdome har alla spelare en väst som känner av träffar. Träffarna kommer från de ”laserpistoler” som man tävlar med.

TRÄFFYTOR. Det gäller att få så många poäng som möjligt, du får olika poäng beroende på var du träffar motståndaren. Det gäller att träffa något av de fem blinkande fälten på motståndarens västar.
MINUSPOÄNG. Om du blir träffad av en motståndare dras en fjärdedel av träffytans värde från dina poäng, en träff i bröstet ger till exempel 50 minuspoäng.
TRÄFFPROCENT. Det gäller att vara så träffsäker som möjligt eftersom varje avfyrat skott påverkar träffprocenten. Hamnar två spelare på samma poäng vinner den som har högst träffprocent.

Priser

20 min = 80:-
2 x 20 min = 129:-
3 x 20 min = 165:-

För er som vill spela i slutet sällskap kan ni hyra hela hallen själv.

1 x 20 min 1400:-
2 x 40 min 2250:-
3 x 60 min 2900:-

di